Drivning

IP styr avverkningarna. Avverkningarna sker via fristående entreprenörer för fällning och skotning. IP övervakar och mäter volymen för producerad massaved och timmer. Drivningen sker i enlighet med FSC-standard och nationella regler. 

Drivning

Följande avverkningsformer används vanligtvis:

Föryngringavverkning kan ske när skogen är klassad i grupp III eller IV. Vid föryngringsavverkning avverkas hela beståndet vid ett tillfälle.

Avverkning av fröträ, utglesning av beståndet sker vid 2 till 3 tillfällen med syfte att nå en självföryngring på ytan. Normalt med 5 års intervall mellan huggningarna.

Selektiv huggning används för att hugga enbart de träd i ett bestånd som är tillåtna enligt nationella regler för lägsta avverkningsålder (plockhuggning).  

Gallring, görs en eller två gånger för ett bestånd. Utglesning av beståndet sker via uttag av i första hand klenare och sämre träd för att stärka och möjliggöra en bättre tillväxt och kvalitetsutveckling av kvarvarande stammar.

Sanitetshuggning görs vid behov om ett bestånd eller ett antal individer har skadats av sjukdom, skadedjur, vindfällen (brötar) eller av andra orsaker.

Denna webbplats använder cookies. Om du accepterar cookies trycker du på ”Jag godkänner” eller fortsätter att surfa. Du kan alltid återkalla ditt samtycke genom att ändra dina webbläsarinställningar och ta bort cookies. Läs mer om cookies i integritetspolicyn.