Skogen i Litauen

  1. Varför göra affärer i Litauen?

  2. En av EU:s snabbast växande ekonomier och stabil utveckling.
  3. Medlem i Schengenområdet, EU, euro-området och är medlem i NATO.

  4. Internetuppkopplingen är en av de snabbaste i världen.

  5. Bra infrastruktur och “green cities”.

  6. Ett av de länder inom EU med den högsta utbildningsnivån.

Varför investera i Litauiska skogar?

Kvalitet

Det finns mer än 2 miljoner hektar av bra skogsmark i Litauen. Dominerande trädslag är tall (35 %), björk (22 %) och gran (21 %).

Litauiska skogar

Tall 35%

Björk 21%

Gran 22%

Övrigt 22%

22%

21%

22%

35%

Tillväxt

Årlig medeltillväxt per hektar är 8,7 m3 skogskubikmeter.

8,7 m3
33%

Andelen skogsmark är 33 %.

124 Mm3 490 Mm3

Totala skogsförrådet är
490 Mm3 varav 124 Mm3 är fullvuxen skog.

71%

Ungefär 71 % av skogen är klassad som produktionsskog.

6%

Avkastning på skogsinvesteringar är
6 % och högre

Stabil prisutveckling

Priset på skogsmark har ökat med ca 300 % sedan år 2003 och trenden tycks visa på en fortsatt ökning. Prisnivån är trots den kraftig uppgången fortfarande ca en tredjedel av prisnivån i södra Sverige.

Prisökningar

2003

2022

Prisökningar

Låg risk

Legalt: alla enskilda fastighetsaffärer kontrolleras och godkänns av Notarius Publicus. Äganderätten är stark och skyddas av litauisk lag och EU-regleringar.

Operationellt: de flesta skogarna är certifierande och sköts enligt FSC-standard, nationella regelverk och skogsbruksplaner. Planerna är framtagna av erfarna skogsbruksplanläggare och är flexibla avseende avverkningstidpunkter m. m. i enlighet med kunders önskemål, inom ramen för gällande regler för lägsta avverkningsålder och tillåtna gallringsuttag m.m..

Skogen i Litauen

Vem kan äga skog i Litauen?

Litauen är medlem inom EU varvid EU-medborgare kan köpa skog direkt eller via ett etablerat bolag i Litauen.

1 102 000 ha

Statliga skogar

888 000 ha

Privata skogar

Denna webbplats använder cookies. Om du accepterar cookies trycker du på ”Jag godkänner” eller fortsätter att surfa. Du kan alltid återkalla ditt samtycke genom att ändra dina webbläsarinställningar och ta bort cookies. Läs mer om cookies i integritetspolicyn.